அம்மாவின் பிரா ஜட்டி


Click to this video!

(Ammavin Bra Jatti)

p.peter 2015-09-02 Comments

This story is part of a series:

அத எல்லாம் வேண்டாம் டா ,இல்லை அண்டி please எனக்காக், நான் நாலைக்கு கிலம்பிடுவேன், நிங்க மட்டும் எடுத்தா என்னோட target achive அகிரோம் ,,,please aunty ,, சரி டா,, எடுத்துட்டு வா , நான் இதை பார்த்து கொண்டே இருந்தேன், அண்டி உங்க பிர அலவு என்ன, ஜுலியா நி என்னோட பிர? பார்க்கும் பொது அந்த அலவ பார்கலியா? என் நன்பன் இலித்தான், 36 தான அண்டி அம்மா ஹும் , எண்டால்

என் நன்பன் 34 சைசு பிரா எடுத்து அம்மாவிடம் கொடுத்தான், அண்டி இது elastic பிரா இத பொட்டு பாருங்க ,சரி டா, ஆனா நான் உன் முன்னாடி எப்படி பொட டா? Auty so what? இப்போம் I am marketing ,seller இது என்னோட job தான் so வேக்க படாதிங்க , சரி டா,, எண்டு அம்மா சரி நவுல விட்டா, blouse கலத்தினா.

நான் ஒலிந்து இருந்து பார்த்தேன், அம்மா மொலை பார்கலாம் என்டு, ஆனால் அம்மா உடனேன் திரும்பி விட்டால். அம்மா பிர hook அவில்க சிரம பட்டால் ,AUNTY நா அவில்த்து விட வா? எண்டான் அம்மா சரி எண்டால்,அவன் அம்மாவின் பிர அவில்த்து விட்டான், அம்மா அப்படி இப்படி எண்டு புது பிரா பொட்டால், ரொம்ப tiet இருக்கு டா,,,

ஆண்டி திரும்புங்க நான் பாக்குரேன், அம்மா திரும்பினால்,,,, என் கன்னை என்னால் நம்ப முடியல, பாதி முலை உல்லையும் பாதி முலை வேலியேய்ம், இருந்த்து,. Aunty இது elastic பிரா உங்க மொலை கசக்கி உல்ல தல்லுனா பொய்டும்,, அப்போம் பிரா பொடும் பொது எல்லாம் கசக்கனும டா?

இல்ல AUNTY ஒரே தடவா பன்னுனா பொதும், elastic set ஆயிட்டா பொதும் ,ஒ அப்படியா டா? நா உங்க முலை அமுக்கி உடவா? என்ன டா? சொல்லுர சரி உங்கலுக்கு வேக்கமா இருந்தா ,நிங்கலே அமுக்கி உடுங்க எண்டான்.

என் அம்மா அமுக்கி, அமுக்கி , விட்டால், முலைக்குல் பிரா உல்லே பொகவே இல்லை, AUNTY நா அமுக்கி விடுரேன் , டேய் வேலியே இருந்து யாரும் வந்த தப்பா நினைப்பாங்க டா,என்டால் ,,சரி AUNTY கதவை சாத்திடலாம். அம்மாவும் சிரித்து கொண்டே சம்மதம் சொன்னால்.

என் மனதில் சந்தொஷம் என் அம்மாவை என் கன் முன்னே என் நன்பன் ஒக்க பொகிரான் என்டு. அவன் AUNTY அப்போம் நா பன்னிவிடவா என்டான்.அம்மாவும் சம்மதம் சொன்னால், அவன் அம்மாவின் பின்னாடி பொய் பிரா வாரை பிடித்து ஆட்டினான். அம்மாவின் மொலை கொத்தாக ஆடியது, நான் என்ங்கு இருந்து பார்பேன் என்டு என் நன்பனுக்கு தேரியும் ,எனவே எதை சேய்தாலும் என் பார்வை படவே சேய்தான், முலை ஆட்டி கொண்டே என்னையும் பார்த்தான்.

என் அம்மாவின் 2 முலை மிதும் கைவைத்து கசக்க தொடங்கினான், அந்த நேரத்தில் அம்மாவின் உனர்ச்சி அலையை நான் கவனிக்க தவர வில்லை, அம்மா கன்னை முடி ஒலி எலுப்பாமல் ம்,ம்,ம் என்டு இன்பம் அனுபவித்தால்.

என் அம்மாவின் முலை கசக்கி கொண்டே அவல் தேகம் அரியாமல் ,என் நன்பன் அம்மாவின் கலுத்து பகுதியின் வாசனை நுகர்தான். அவனையும் அரியாமல் இருக்கமாக் ஒரு முத்தம் கொடுத்தான்,அம்மா கன்னை திரந்து என்ன டா, பன்னா? இல்லை AUNTY ஒரு துசு இருந்திச்சி அதான், .

இப்போம் பாருங்க AUNTY உங்க மொலை எப்படி பிரா உல்ல போச்சி, ஆம டா,
ஆனா ரோம்ப இருக்கம இருக்குடா ஜுலியா எண்டால், அண்டி அதுக்கு காரனம் உங்க முலை காம்பு தான் அதையும் உருட்டி விட்டா இருக்கமா இருக்காது, அம்மா ஒ அதான் விசயமா? ஆண்டி உங்க பிரா கலத்துங்க நா காம்ப திருகி விடுரேன்.

அம்மாவும் கலத்தினால், என் அம்மாவின் முலை ஒட்டு துனிகல் இல்லாமல் பார்த்தேன். என் நன்பன் அம்மாவின் முன்னால் வந்து அம்மாவின் முலை 2 கைகலாலும் பிடித்தான். முலை பிடித்து கசக்கினான், ஆண்டி முலை பஞ்ஜு மாதிரி இருக்கு, நல்ல maintain பன்னுரிங்க அம்மா சி சி போடா எண்டு வேட்கபட்டால்.

என் அம்மாவின் முலை இன்னும் வேகமாக அமுக்கி கொண்டே,AUNTY நான் பன்னுரது உங்கலுக்கு பிடிச்சி இருக்கா? என்ன டா சொல்லுரா? இப்படி பேசாத, உன்னோட வேலை பிரா மட்டும் தரது தான், மன்னிச்சிருங்க அன்டி , உங்க முலை நல்ல இருந்த நால பன்னிடேன்., என்டு அம்மாவை மலுப்பினான்.

AUNTY உங்க முலை நா tap அலக்குரேன் அம்மாவும் சரி எண்டால், என் நன்பன் AUNTY கையை துக்குங்க அம்மாவும் துக்கினால், அக்குல் முலுவதும் முடி காடாக இருந்த்து , AUNTY அலந்துட்டேன உங்க மொலை சைசு 36 தான் உங்க காம்பு சைசு 2 inch அண்டி அதான் பிரா போடும் பொது இருக்கமா இருந்துச்சி.

காம்ப திருகி விடுரேன், அது சின்னது ஆக நி பார்பொம் என்டு, அம்மாவின் 2 காம்பையும் பிடித்து திருகினான், அம்மா கன்னை முடி விட்டால்,,,,என்ன டா முடிதா, இல்லை AUNTY சின்னதாக இல்லை,ஆம இடு என் இவ்வலவு நிலமா ஆச்சி? அம்மா எல்லாம் உன் friend தான் காரனம் ,பாவி பையன்,,,கடிச்சி இலுத்துருவான் டா எண்டால்.

நான் இப்போம் தருவிய மா, என்டு காம் பொதையில் திலைத்தேன் ஒலிந்து இருந்து பார்த்து கொண்டே முன்ங்கினேன். கொடுத்து வச்சவன் AUNTY ,என் டா அப்படி சொல்லுரா? என் நன்பன் ஒரு bit பொட்டான். இல்லை AUNTY நான் என்னோட அம்மா கிட்ட இப்படி பால் குடிக்கல, அம்மா நான் பிரந்த உடனே போயிட்டா?

அம்மாவும் அவன் சொன்னதை கேட்டு இரங்கி விட்டால்,,AUNTY நான் ஒன்னு கேட்டா தப்பா நினைக்க குடாது, சரி டா கேலு, உங்க முலை பால் குடுக்கலாமா? என்டு பாவம் பொல கேட்டான், அம்மா சரி டா ஆனால் பால் எல்லாம் வரது டா என்டால்.

பரவலை AUNTY உங்கலை என்னோட அம்மா மாதிரி நினைக்கு ரேன்,,பால் வரட்டாலும் அந்த அசை பொய்டும் இல்ல அண்டி, அம்மா சரி டா, வா எண்டால், அவன் ஒடி பொய் அம்மாவை கட்டி பிடித்து ,கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்தான். அம்மாவும் சிரித்து கொண்டே வாங்க்கினால்.

அம்மா shoba set பொய் அமர்ந்து, என் நன்பனை மடியில் படுக்க சொன்னால் அவனும் படுத்தான். அம்மாவின் முலையை கவ்வி சப்பினான், அம்மா ஆஆஆஆஆ,,,,,,,,என்டு அவன் தலையை முலையோடு அமுக்கினால். ஒரு முலை பால் குடித்து கொண்டே அடுத்த முலை கசக்கினான், அதர்க்கு அம்மா சம்மதிக்க வில்லை.

AUNTY நிங்கலும் என்னோட படுங்க அண்டி அப்போம் தான் 2 முலை பால் குடிக்க முடியும். அம்மா சிரித்தால், சரி டா எப்படி படுக்க இது shofa டா, AUNTY bed room பொன அங்க படுக்காலாம், எண்டான்.

அம்மாவும் உம்ம்ம்,,,வா போகலாம் என்டு குட்டி கொண்டு பொனார்கல்
நானும் அவர்கல் பின்னாடியே போய் bedroom window வலியாக பார்த்தேன். என் நன்பன் AUNTY ரேம்ப வேர்க்குது shirt கலத்தவா நம்ம விடு தானே, அம்மாவும் தலை ஆட்டுனால்.

2 பேரும் மேத்தையில் சேர்ந்து படுத்தார்கல், என் நன்பன் அம்மாவை கட்டி பிடித்து, கன்னம் கலுத்து என்டு முத்தம் கொடுத்தான், அம்மாவும் அதை வாங்க்கினால் அவனுக்கும் முத்தம் கொடுத்தால். அவன் அம்மாவின் முலை காம்பை மருபடியும் சப்பினான்.
அம்மா ஆஆஆஆஆஆ,,,,முனங்க்கினால் ,என் அம்மாவின் முலை காம்பை பர்கலால் கடித்தான்,என் அம்மா ஆஆஆஆஆ கடிக்காத டா வலிக்குது, என்டு என் நன்பனை இருக்கமாக் கட்டி பிடித்தால், என் நன்பன் முலை சப்புவதை நிருத்தி, அம்மாவுக்கு கலுத்து முகம் என்டு முத்த மலை பொலிந்தான். அம்மாவின் இதலையும் அவன் நாகை வைத்து துலவி சப்பினான்.

Comments

Scroll To Top