அம்மாவின் பிரா ஜட்டி


Click to this video!

(Ammavin Bra Jatti)

p.peter 2015-09-02 Comments

This story is part of a series:

அம்மாவும் மேய் மரந்து அவன் இதலை அவல் இதலோடு பரவ விட்டால்,, ஹும்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்,,,,,, என் நன்பன் பேரிய கேட்டி காரன் தான் என்டு அவனை நினைத்து பேருமையாக இருந்த்து. அவன் அம்மாக்கு முத்தம் கொடுத்து கொன்டே, பாவடையோடே சேர்த்து அம்மாவின் சுத்தை தடவி கசக்கினான்.

திடிர் என்டு அம்மா அவனை தல்லி விட்டு மேத்தையில் இருந்து எலும்பினால். என்னடா பன்னுரா ஜுலியா? நி என்ன அம்மா நி சொன்ன தால் தான் உனக்கு மொலை மட்டும் சப்ப கொடுத்தேன், நி என்ன பன்னடா? ,என் நன்பன் sorry AUNTY.

மன்னிச்சிருங்க உங்கல மாதிரி ஒரு அலக நா பார்த்த்தே இல்லை அதான் எல்லை மிரிட்டேன், உன்னோட sorry குப்பை தொட்டி கொண்டு பொடு டா , நா கல்லியானம் முடிந்தவல் டா நாயே. மரைந்து இருந்து பார்த்து கொண்டு இருந்த எனக்கு பயம் கொடுத்த்து, என் அம்மா பத்தினி அவலிடம் எப்படி அவல் சம்மத்த்தோடு என் நன்பன் ஒக்க முடியும் , நாங்கல் போட்ட் திட்டம் எல்லாம் கனவாகி விடும் என்டு பயம் கொடுத்த்து.

என் நன்பன் அவன் பேச்சால் அம்மாவை மயக்கினான், AUNTY உன்மையை சொல்லுங்க நான் உங்க மொலை சப்பும் போது உங்கலுக்கு உனர்ச்சி பொங்கலா? நான் உங்கலுக்கு இதல் முத்தம் கொடுத்த போது உங்க இதல் என் உதலோடு ஒத்தலைக்கல?
என் AUNTY நான் கல்லியானம் முடிந்தவல் நி சொல்லி உங்க ஆசையை துரக்கிரிங்க. இதே வாய்ப்பு மாமக்கு கிடைத்த அவர் எனக்கு கல்லியானம் முடிந்த்து நி ஒடி போய்டுவாரா? இல்லை AUNTY அவர் சந்தோஷ்ம்மா இருப்பார்.

அம்மா நி என்னோடா ரும் விட்டு வேலியே போடா? போரேன் அண்டி ,நான் கேட்ட்துக்கு பதில் சொல்லுங்க, நான் பன்னும் பொது ,நிங்க சுகத்தை அனுபவிக்கலியா AUNTY உன்மைய சொல்லுங்க பொரேன். அம்மாவும் ஆம டா நானும் அனுபவிசேன்.

AUNTY விட்டுல யாரும் இல்லை நானும் நாலைக்கு உர்க்கு பொய்டுவேன். ஒரே ஒரு தடவ தப்பு பன்னலாம் AUNTY என்டு என் நன்பன் அம்மாக்கு பின்னாடு பொய் அவல் முதுகுக்கு முத்தம் கொடுத்தான், அம்மா மன குலப்பத்தில் என் நன்பனின் முத்த்த்தை பரிசித்தால். இது தப்புடா ஜுலியா வேண்டாம் என்டு முன்ங்கினால்.

என் அம்மாவின் தயக்கம் எனக்கு காம் போதை உண்டாக்கியது பார்பத்ர்க்கு பரிதபமாக இருந்த்து. என் அம்மாவின் கலுத்தை என் நன்பன் நக்கினான், அம்மாவின் காதை நக்கி சுவைத்தான். AUNTY பிடிச்சிருக்கா? பிடித்த நால் தான் பேசாம இருக்கேன் டா ஜுலியா, அப்போம் AUNTY தப்பு பன்னலாமா? என்டு என் நன்பன் கேட்டான் என் அம்மாவும் சிரித்தால்.

என் அம்மா என் நன்பனிடம் ஒல் வாங்க சம்மதித்த்து எனக்கு சொர்கத்திர்க்கு பொனது மாதிரி இருந்த்து. என் நன்பன் அம்மாவின் முன் வந்து அம்மாவின் முகத்தை உட்டி நோக்கினான்,அம்மா முகத்தை கிலே இரக்கினால்,,என்ன AUNTY வேக்கமா?

என்டு கேட்டு கொண்டே அம்மா கன்னத்திர்க்கு முத்தம் கொடுத்தான், அம்மாவுன் அவனுக்கு வேரிதனமாக முத்தம் கொடுத்தால். அம்மாவின் இதலை கவ்வி சுவைத்தான் என் நன்பன்,,,மொலை பாலை கசக்கி பிலிந்தான். AUNTY பாவடையை கலத்தவா என்டு அம்மாவின் சுத்தை கசகினான். அம்மா திடிர் என்டு பயந்தவலாய் என் நன்பனை தல்லி விட்டால்.

என் நன்பன் என்ன் ஆச்சி AUNTY , ஜுலியா பிட்டர் வந்த பேரிய பிரச்சனை ஆகி விடும் டா,, வேண்டாம் என்டு பயந்தால். என் நன்பன் அவன் தான் இல்லையை AUNTY ,சரி அவனுக்கு phone பன்னி எங்க இருக்க நி கேலுங்க என்டான்.

நான் சுதரித்து கொண்டு என் ரும் போய் phone கையில் எடுத்து கொண்டு அம்மாவின் calling wait பன்னினேன். Phone வந்த்து அம்மா பேசினால், பிட்டர் எங்க இருக்க டா? அம்மா நான் வேலியே friends ஒட இருக்கேன், சரி எப்போம் வருவா? டா அம்மா நான் friends ஒட படம் பார்க்க போரேன், வர evening ஆகும் . ஒ சரி டா என்டால் அம்மா?

அம்மா ஜுலியன் இருக்கனா? என்டு கேட்டேன், அம்மா இல்லை டா அவன் காலையில் வேலியே பொய்ட்டான்,, அப்போம் அம்மா ஆஆ என்டு என்டு சத்தம் பொட்டால் , என் நன்பன் எதோ சேய்கின்டான் என்டு மேதுவாக பொய் பார்த்தேன் அவன் அம்மாவின் மொலை காம்பை சப்பினான்,

நான் அம்மா என்ன ஆச்சி என்டு கேட்டேன் அம்மா சமையல் சேய்யுரேன் டா விரல் தி பட்டுட ஒ சரி அம்மா பார்த்து பன்னு ,,phone cut பன்னவா ,அம்மாவும் சரி டா என்டு phone cut பன்னி, அவர்கல் சேய்வதை மரைந்து இருந்து பார்த்தேன்.

அங்கு என் நன்பன் AUNTY பிட்டர் என்ன சொன்னான்,,,,அவன் வர evening ஆகும் நி சொன்னான்,டா ஒ அப்படியா???? சரி AUNTY இப்போம் பாவடை கலத்தவா? AUNTY எண்டு கேட்டு கொண்டே என் அம்மாவின் முன் முட்டி பொட்டு அம்மாவின் தொப்பில் குலியில் நாக்கை விட்டான்.

அம்மா அவன் தலையை அவல் இடுப்போடு சேர்த்து இருக்கினால் ,என் நன்பன் அம்மாவின் பாவடை நாடவை அவில்த்து கிலே போட்டான், அது காலை சுட்டி வட்டமாக வந்து விலுந்த்து. அம்மா நில கலர் ஜட்டி போட்டு இருந்தால்.

அம்மாவின் தொடை உம்ம்ம்ம்,,,என்டு என் நன்பன் நக்கி சுவைத்தான் , அம்மா என் நன்பனின் தலை முடியை பிடித்து இலுத்து, அவனுக்கு இதல் முத்தம் வேரிதன்மாக கொடுத்தால்,,அம்மாவும் அவனை மேத்தைக்கு குட்டி பொய் , அவனை நிக்க வைத்து pant கலத்தி அவனுடைய் குன்னைக்கு ஜட்டியோடு சேர்த்து முத்தம் கொடுத்தால்.

ஜட்டியோடு அவன் கொட்டேயை சேர்த்து சேல்ல கடி கடித்து விலையாடினால், என் நன்பனும் சினுங்கினான். அவம் ஜட்டியை கலத்தி எரிந்து என் அம்மா என் நன்பனின் குன்னை உம்பினால், என் நன்பனும் அவலுகு உம்ப கொடுத்து இன்பம் கண்டான்.

நானும் அவர்க்லை பொல் நிர்வானம் ஆனேன் அவர்கலை பார்த்து கொண்டே சுய இன்பம் சேய்தேன். அம்மா உம்புவதை விட்டு விட்டு, அவன் கையை பிடித்து கிலே இலுத்தால்,,அவன் கிலே வந்து அம்மாவின் முலை கடித்து இலுத்தான், ஆஆஆஆஆஆஅ,,,,இதல் முத்தம் கொடுத்தான்.

அம்மா அப்படியே படுத்து விட்டால்,,,அம்மாவின் முலையை மாவு பிசைந்து கொண்டே ஜட்டி குல் விரலை விட்டு புண்டையில் கொலம் பொட்டான். அம்மா ஆஆ என்டு துடித்தால்,AUNTY ஜட்டியை கலத்தவா என் அம்மா எல்லாம் உனக்கு தான் டா எண்டு அவன் இதலுக்கு முத்தம் கொடுத்து அவன் இலமையை பந்தாடினால்.

ஜட்டியோடு சேர்த்து புண்டைகு முத்தம் கொடுத்தான்,,,அம்மா ஜட்டியை கலத்த குண்டியை துக்கி கொடுத்தால்,, அவன் அதை நக்கி எடுத்தான்,,அம்மா காலை விரித்து அந்தரங்கத்தை காட்டினால் ,எனக்கு அம்மாவின் புண்டை சரியாக தெரியவில்லை.

என் நன்பன் அவன் குன்னை வைத்து அம்மாவின் புண்டையில் உல்லை விட்டு அம்மாவை புனர ஆரம்பத்தின். அம்மாவும் அவனிடம் ஒல் வாங்கினால். இதை பார்த்து கொண்டு இருந்து என்னால் கட்டு படுத்த முடியாமல் அந்த ரும் உல்லே புகுந்து விட்டேன்.

என் அம்மா என்னை பார்த்து அதிர்ந்து விட்டால்.

தொடரும் அதரவும் மட்டும் உங்கல் என்ன்ங்கலை தாருங்கல்—–

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top